تعهد

[ad_1]

^^^^^*^^^^^

کاش میشد از ادمایی که وارد زندگیمون میشن
تعهد بگیریم

که یا مارو وابسته ی خودشون نکنند
یا اگه وابسته شدیم حق رفتن نداشته باشن

^^^^^*^^^^^

user_send_photo_psot

23 ◄ تا خر تو خره ، تو هم لایک کن

 

 

► less ◄

[ad_2]

لینک منبع

یکی باید باشد

[ad_1]

user_send_photo_psot

oOoOoOoOoOoO

یکی باید باشد
یکی که آدم را صدا کند
آدم را به اسم کوچکش صدا کند
یک جوری که حال آدم را خوب کند
یک جوری که هیچ کس دیگر بلد نباشد

یکی باید آدم را بلد باشد

oOoOoOoOoOoO

19 ◄ دینگله دینگو

 

 

► less ◄

[ad_2]

لینک منبع

عینک بدبینی

[ad_1]

khengoolestan_axs

*~*~*~*~*~*~*~*

گاهی باید عینک بدبینی
رو کنار گذاشت
تا همه چیز رو شفاف تر دید

مثل عشق، محبت، مهربانی
و البته خدا

*~*~*~*~*~*~*~*

16 ◄ دینگله دینگو

 

 

► less ◄

[ad_2]

لینک منبع

آغاز دوست داشتن

[ad_1]

user_send_photo_psot

oOoOoOoOoOoO

تو آرام آمدی
نرم و بی صدا
مثل قطره ی باران بر قلبم چکیدی
به سان برف آرام آرام در من ذوب شدی
تکه ای از وجودم شدی در این سنگستان

نمیدانم تو را چه بنامم
تو که آمدی آرام شدم
چیزی در درونم خواند
زمزمه کرد
این آغاز دوست داشتن است

oOoOoOoOoOoO

25 ◄ تا خر تو خره ، تو هم لایک کن

 

 

► less ◄

[ad_2]

لینک منبع

حال خوب زپرتی

[ad_1]

user_send_photo_psot

oOoOoOoOoOoO

حال خوب ما
انقد زِپِرتی و کم جونه
که با یک کلمه رو مخ یا یه شوخی مزخرف
یا هر چیز مسخره کوچیک
ممکنه بد بشه

oOoOoOoOoOoO

37 ◄ اشمولی پشمولی

 

 

► less ◄

[ad_2]

لینک منبع

حوصله پَر:/

[ad_1]

user_send_photo_psot

oOoOoOoOoOoO

نه عوض شدم
نه سرم شلوغه
نه دلم جایی گیر کرده
نه دلیل خاصی دارم

فقط دیگه حوصلشو ندارم
یکی بیاد و گند بزنه و بره

oOoOoOoOoOoO

[ad_2]

لینک منبع

مرا ببخش

[ad_1]

khengoolestan_axs

o*o*o*o*o*o*o*o

خدایا
هر شب که بی شکر سر بر بالین گذاشتم
بابت هرصبح که بی سلام به تو آغاز کردم
بابت لحظات شادی که به یادت نبودم
بابت هرگره که به دست تو باز شد و من به شانس نسبتش دادم

بابت هرگره که به دستم کور شد و مقصر تورا دانستم

مـــــــرا بـــــــبـــــــــخـــــــــــــشـــــــــــــ

o*o*o*o*o*o*o*o

[ad_2]

لینک منبع